Tip na darček pre naše dieťa - kniha ZEMEGUĽA PLNÁ DETÍ

Deti, ktoré predstavíme v knihe Zemeguľa plná detí, sú z rôznych kútov sveta, sú chudobnejšie i bohatšie, rôzneho výzoru, z teplých i chladných krajín, z rôznych kultúr a poznajú rôzne tradície.  Neriešia rozdiely, hranice, chcú byť len šťastné a veselé a o tom je táto kniha.

Kniha deťom ukazuje, ako žijú iné deti, čo je pre ne typické a hlavne chceme deťom povedať, že aj keď sú deti iné, sú rovnaké. Všetky deti chcú krásne bezstarostné detstvo, plné lásky, hier a zábavy. Každé dieťa má právo na svoj kúsok šťastia.

13

Kniha nepredstavuje, ako sa žije v jednotlivých krajinách. Predstavuje príklad dieťaťa, ktoré v nej žije. Svet je rôznorodý, v dnešnej dobe poprepájaný, nájdime si v ňom svoj kúsok, kde budeme šťastní.

Kde budú šťastní všetci okolo nás a hlavne deti.

Kniha deťom predstaví 16 detí, ktoré bývajú na Slovensku, v Nórsku, Taliansku, Austrálii, Keni, Tanzánii, Egypte, Brazílii, Kanade, na Aljaške, v USA, Kanade, Iráne, Číne, Japonsku či Indii.

Prostredníctvom milých básní im predstavíme jednotlivé deti. 

 

Svet je obraz viacfarebný,

deti jeho farbičky,

 každé z nich svoj kúsok pridá,

väčší a či maličký.